02-01-’16 Vriezenvener moet rijbewijs inleveren na driften op parkeerplaats bij Deto

Vriezenveen, 2 januari 2016
Op woensdagavond 30 december troffen de collega’s op de parkeerplaats bij de voetbalvereniging Deto een personenauto aan. Opvallend was dat de bestuurder voortdurend aan het driften was. De auto is staande gehouden en het rijbewijs van deze (beginnend) bestuurder is ingevorderd vanwege Artikel 5 van de wegenverkeerswet.

Wat is Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994?
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Hierop staat als maximale straf een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 2e categorie (€ 4.050)

Artikel 164 lid 3 WVW bepaalt dat wanneer door de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht, de politie het rijbewijs mag invorderen

Hoe gaat het nu verder met het rijbewijs?
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/rijbewijs-ingevo…/