04-03-’15 Brandweerkeuring stilgelegd vanwege gevaarlijke traplooptest

De Inspectie SZW heeft de verplichte brandweerkeuring voor beroeps- en vrijwillige brandweerlieden stilgelegd. Tijdens de traplooptest gebeuren geregeld ongelukken, aldus de Vakbeweging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

De nieuwe conditietest is begin 2014 ingevoerd. Er was al snel kritiek op één onderdeel van de test, waarbij een brandweerman met volle bepakking en twee brandweerslangen onder de arm moet lopen op een bewegende trap. In mei kwam onder meer van een voormalig sportinstructeur uit Ootmarsum kritiek op de test, die volgens hem ‘levensgevaarlijk’ is. Verschillende brandweerlieden zijn gevallen waardoor ze de test niet halen en in sommige gevallen zelfs geblesseerd of gewond raken.

Ook bij de andere korpsen zijn problemen met de test. De VBV heeft in november een meldpunt opgezet, waarop veel respons is gekomen. Daarop zijn veel reacties binnengekomen, waaruit volgens de vakbeweging blijkt dat er een groot risico voor de brandweerlieden. Onacceptabel, vindt de VBV, die tevreden is over het stopzetten van de test.

Op basis van de resultaten van het meldpunt, die onlangs met de brandweer zijn gedeeld, was al een afspraak met de korpsen gemaakt om te gaan om te kijken naar een oplossing. Brandweer Nederland heeft al laten weten met de Inspectie SZW te willen praten over een alternatief voor de traplooptest.