05-04-’14 Circa 2000 varkens omgekomen bij brand in Langeveen

Grote brand dood 2000 varkens Langeveen 112twenterand.comLangeveen, 5 april 2014
Op zaterdag 5 april heeft een hevige brand gewoed in een varkensschuur aan de Balkenbeltsweg in Langeveen. Bij de brand zijn circa 2000 varkens omgekomen. De brandweer voorkomt uitbreiding naar het naastgelegen woonhuis en biggenschuur met circa 300 biggen. De oorzaak van de brand is niet bekend en wordt nader onderzocht.

Omstreeks half zeven in de ochtend kreeg de brandweer een melding van een schuurbrand van 50 bij 80 meter aan de Balkenbeltsweg in Langeveen. Omdat het om een veeschuur ging met een naastgelegen woning en meerdere schuren op het erf zijn er direct meerdere eenheden gealarmeerd.

Grote brand dood 2000 varkens Langeveen 112twenterand.comBij aankomst trof de brandweer een uitslaande brand aan en is direct gestart met het redden van de biggen in de naast gelegen schuur en het blussen  van de brand. De prioriteit bij de brandbestrijding lag op uitbreiding voorkomen naar het aangrenzende woonhuis en naast gelegen biggenschuur. Binnen een half uur had de brandweer de brand onder controle en wist te voorkomen dat de brand doorsloeg naar het woonhuis en biggenschuur. Ook wist de brandweer de 300 biggen in veiligheid te brengen.

De schuur kan door de brand als verloren worden beschouwd. In de directe omgeving van de schuur is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en zijn er geen verdere gevaarlijke stoffen in de nabije omgeving gemeten.

Brandweer Twente heeft personeel en materieel van meerdere kazernes van Brandweer Twente ingezet bij deze brand.  Het gaat hier om ongeveer vijftig brandweermensen.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.