05-07-’14 Ree te water in kanaal Vriezenveen

Vriezenveen, 5 juli 2014
Vanmorgen omstreeks half 7 kreeg de brandweer de melding dat er een ree in het water lag aan de Kanaalweg Noord in Vriezenveen. De ree zwom de hele tijd heen en weer en na verschillende pogingen van de manschappen werd het reetje uiteindelijk gevangen zodat de hulp van de boot van de brandweer niet meer nodig was. Een schip dat ondertussen kwam aanvaren werd voortijdig gewaarschuwd zodat hij de snelheid eruit kon halen en het schip rustig varend het ree passeerde. De ree is verderop in een weiland vrijgelaten, waar het eerst weer een sloot in liep alvorens het de weg overstak en verdween.