08-07-’16 132 voertuigen passeren snelheidscontrole met een te hoge snelheid

Daarlerveen, 8 juli 2016
Op dinsdag 5 juli 2016 tussen 14:30 uur en 19:30 uur heeft het verkeershandhavingsteam van het district Twente, een snelheidscontrole uitgevoerd op de Brugstraat, binnen de bebouwde kom van Daarlerveen, gemeente Hellendoorn. Er zijn 2351 voertuigen gepasseerd, waarvan 132 voertuigen te hard hebben gereden en een proces-verbaal toegestuurd krijgen. De toegestane snelheid is 50 km/u. De hoogst gemeten snelheid betrof 76 km/u.