11-05-’16 Brandweer ‘Vannacht gaan we terug naar code oranje voor natuurbrandgevaar’

Twente, 11 mei 2016
Ondanks de droogte van afgelopen dagen zal vanaf vannacht code rood vervallen, code oranje voorlopig van kracht blijven. Door de droogte vraagt de brandweer wel om extra alert en waakzaam te blijven, want de kans blijft aanwezig dat er natuurbranden uitbreken door de droogte. Als er natuurbranden uitbreken zal de brandweer met meer materiaal uitrukken dan normaal, om de branden in de natuur snel te kunnen bestrijden. 

Wat kunt u doen als burger?

 • Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is, zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met verlenende instantie.
 • In de natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken.
 • Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn ook niet toegestaan, en natuurlijk wordt roken in het gebied afgeraden.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Verder:

 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst (bij spoedeisende/levensbedreigende situaties 112, anders 0900 8844). Help mee door foto’s/film te maken en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Niet overal in de natuur heeft u goed bereik met uw mobiele telefoon.
 • Houd u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat zodat u zich beter kunt oriënteren.

Wat kunt u doen als er brand is bij code oranje?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand waarmee u de kans verkleint dat de brand u inhaalt.
 • Wees extra alert in droge gebieden zoals heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.
 • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.