12-05-’11 Brandweer niet eens met rapport natuurbrandbestrijding

TWENTE – Brandweer Twente herkent zich niet in het recent uitgekomen IOOV rapport waarin geconcludeerd wordt dat de brandweer onvoldoende is voorbereid op natuurbranden. Twente beschikt over actuele bestrijdingsplannen, specialistisch materieel en opgeleide en geoefende brandweerkorpsen. Bovendien zijn er concrete samenwerkingsafspraken met omliggende regio’s. Brandweer Twente is het wel eens met de conclusie dat er landelijk meer toegewerkt moet worden naar één uniforme wijze van operationeel optreden bij natuurbranden i.v.m. het snel en adequaat kunnen leveren van bijstand aan elkaar.

Bij de bestrijding van natuurbranden in Nederland wordt onvoldoende samengewerkt. De meeste veiligheidsregio’s in Nederland zijn niet goed voorbereid op het bestrijden van een natuurbrand. Dat is de conclusie van het rapport ‘Thematisch onderzoek natuurbranden´ van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) dat vandaag aan de Tweede Kamer is gezonden. De Inspectie OOV heeft de overtuiging dat de conclusie ook voor de niet onderzochte regio’s geldt. Brandweer Twente is niet onderzocht en is van mening dat zij wel goed is voorbereid op natuurbranden.

Recente natuurbranden
De afgelopen tijd hebben er in Twente verschillende natuurbranden gewoed. Tijdens deze branden heeft de Twentse brandweer altijd snel weten te handelen waardoor de omvang en schade van deze branden beperkt is gebleven. Ook verleende Twente, op basis van landelijke afspraken, bijstand aan de natuurbrandbestrijding in Schoorl. Brandweer Twente beschikt over een Team Brandonderzoek dat onderzoek doet naar natuurbranden. De branden van afgelopen weken zijn onderzocht; niet alleen om de oorzaak te bepalen maar ook om als leeraspecten mee te nemen in de voorbereiding.

Actieve voorbereidingen
Het gevaar voor natuurbranden wordt bepaald aan de hand van een risico-index. Hiervoor gebruikt Brandweer Twente (conform landelijke systematiek) de nieuw in gebruik genomen meetstations. Deze meetstations geven een goed en actueel beeld van de droogte in Twente. Op basis van de gegevens bepaalt de brandweer of extra voorbereidingen en/ of een verhoogde paraatheid nodig zijn. Zo rukt de brandweer bij bepaalde kleurcodes, in geval van een melding van een natuurbrand, met meer voertuigen dan gebruikelijk uit om zo de brand snel te kunnen blussen. Daarnaast vliegt bij een bepaalde kleurcode ook Oscar, het verkenningsvliegtuig, die in tijde van droogte toezicht vanuit de lucht houdt op onze Twentse natuurgebieden. Tenslotte beschikt de brandweer in Twente over speciale voertuigen die een adequate natuurbrandbestrijding mogelijk maken.

Oefeningen
De afgelopen weken is er in Overijssel door de brandweren samen intensief geoefend in het bestrijden van natuurbranden. Daarmee is onderkend dat bij natuurbranden het belangrijk is dat afspraken en werkwijzen van korpsen op elkaar afgestemd zijn en dat de korpsen bij de bestrijding hun slagkracht bundelen. Dit geldt zowel op Twents niveau als op Overijssels niveau. In de regio-overstijgende oefeningen stond het samenwerken en het testen van de gezamenlijke plannen en procedures centraal.