13-01-’16 Veiligheidsregio Twente ondertekent contract voor onderhoud van brandweerkazernes

Twente, 13 januari 2016
De komende tien jaar zullen een aannemersbedrijf en een installatiebedrijf het onderhoud uitvoeren aan de 31 brandweerkazernes van de Veiligheidsregio Twente. Dit is het resultaat van een Europese aanbestedingsprocedure die in de afgelopen maanden is doorlopen.

Het onderhoud zal worden gedaan door het aannemersbedrijf Sylva Bouw uit Enschede en door de Twentse vestiging van HOMIJ Technische Installaties uit Groningen. Het onderhoud zullen ze gaan uitvoeren op basis van resultaatgerichte afspraken. Daarnaast zullen zij ook worden ingezet bij storingen/klachten en schades aan de brandweerkazernes. Voor deze zaken zijn vaste responsetijden afgesproken met hen, zodat de brandweer altijd kan blijven uitrukken voor hulpvragen van de burger.

” We zijn er trots op en blij mee dat we met deze onderhoudsbedrijven gaan samenwerken” aldus Stephan Wevers, de commandant van Brandweer Twente. De brandweerkazernes zijn per 2013 in eigendom gekomen van Veiligheidsregio Twente in het kader van de regionalisering van de brandweer. ” De kwaliteit van de brandweerkazernes is prima, dit moeten we in de toekomst ook zo houden. De onderhoudsbedrijven maken per brandweerkazerne een plan van aanpak waarin de werkzaamheden staan opgesomd die moeten worden uitgevoerd in de komende jaren. Op deze wijze hebben we vooraf goed inzichtelijk wat er gedaan moet worden en wat dat kost.”