19-02-’16 Hulpverleningsvoertuig van brandweer Den Ham uit dienst

Den Ham, 19 februari 2016
Het hulpverleningsvoertuig van de brandweer in Den Ham is sinds half februari niet meer in actieve dienst. Het voertuig dat in 2002 werd aangeschaft en waarmee ruim 14 jaar is uitgerukt is door bezuiniging buiten dienst gezet. Het voertuig werd aangekocht door de toenmalige gemeentelijke brandweer Twenterand. Sinds januari 2013 is brandweer Twenterand  onderdeel geworden van brandweer Twente. Door landelijke bezuinigingen welke ook Twente treffen is er besloten om onder andere de hulpverleningsvoertuigen van het type 2 uit dienst te halen. 

De brandweer heeft daardoor enkel nog een aantal hulpverleningsvoertuigen van het type 1 in dienst, deze kunnen worden gealarmeerd wanneer het blijkt dat de brandweer het niet af kan met het aanwezige hulpverleningsmateriaal dat standaard in de tankautospuiten zit. 

Het hulpverleningsvoertuig blijft nog wel enige tijd in de kazerne van Den Ham, want in het voertuig is een veetakel aanwezig. Zodra er een oplossing is voor het transport van de veetakel zal het hulpverleningsvoertuig definitief uit de kazerne verdwijnen.