19-06-’15 AMBER Alert nu ook op Facebook mobiel

Nederland, 19 juni 2015
Nederland is het eerste land in Europa waar AMBER Alert ook op Facebook mobiel verschijnt. Dit hebben de politie, AMBER Alert Europa en Facebook vrijdag 19 juni bekend gemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag.

De initiatiefnemers hopen hierdoor via tablet of mobiel nog meer burgers te kunnen bereiken met een AMBER Alert. In Nederland zijn bij Facebook 6,1 miljoen mobiele gebruikers aangesloten.

Meer ogen en oren

Facebookgebruikers krijgen bij een AMBER Alert op hun mobiele telefoon of tablet automatisch een bericht in hun tijdlijn. In het bericht staat een foto van het vermiste kind en alle informatie die nodig kan zijn om het kind terug te vinden. De nieuwe service is via de app en via de mobiele website beschik-baar.

Martine Vis, portefeuillehouder social media en plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Rotter-dam, is blij met het initiatief: ‘Social media maken steeds meer deel uit van het politiewerk, onder andere bij opsporing of digitaal contact van wijkagenten met bewoners. Via social media kunnen we ook snel veel burgers bereiken. Door een AMBER Alert op Facebook te plaatsen hebben we nog meer ogen en oren die kunnen meehelpen om een kind in gevaar zo snel mogelijk terug te vinden.’ Frank Hoen, medeoprichter van AMBER Alert Nederland en oprichter van AMBER Alert Europe, sluit zich hier bij aan.

Nederland is het derde land waar de alarmberichten op Facebook mobiel verschijnt. Amerika had de primeur in januari van dit jaar, Canada volgde in mei.

Aangemeld

Tot nu toe kwam zo’n vermissingsbericht alleen terecht bij personen die zich bij AMBER Alert hadden aangemeld om bijvoorbeeld via twitter, e-mail, sms of app een bericht te ontvangen. Ook onder meer via tv, snelwegborden en websites wordt die informatie gedeeld. Nu krijgen dus ook alle Facebookge-bruikers in Nederland een mobiel bericht. Als een Facebookgebruiker het bericht doorstuurt naar vrienden, komt het ook terecht bij vaste computers.

Tips

Als de politie vreest dat het leven van een vermist of ontvoerd kind in gevaar is, wordt een AMBER Alert ingezet. Gemiddeld zijn dit er vier per jaar. In 64 procent van de gevallen werd het kind gevonden dankzij tips na het alarmbericht.

Buitenlandse gebruikers

Behalve Nederlandse gebruikers ontvangen ook buitenlandse Facebookgebruikers in Nederland het bericht op hun mobiel. Het is niet mogelijk om de instellingen te wijzigen om het bericht niet te ontvan-gen. Verder deelt Facebook geen persoonlijke informatie van de gebruikers met de politie.