Maandelijks Archief: februari 2012

22-02-’12 Akkoord over vorming één Brandweer Twente

Op 22 februari 2012 hebben de burgemeesters van Twente ingestemd met het ‘principebesluit’ om één brandweerorganisatie in Twente in te richten waarin de brandweerzorg en hulpverlening worden ondergebracht. Daarnaast is ingestemd met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering hiervan.

De koers in Twente sluit aan bij de motie die de Tweede Kamer in november 2010 heeft aangenomen over de verplichte samenwerking van brandweerkorpsen.
Het positieve besluit is een bijzonder moment. Want met het nemen van het besluit is officieel bekrachtigd dat de gemeentelijke brandweren overgaan naar één organisatie Brandweer Twente. De samenleving is complexer geworden waardoor de gemeentelijke brandweer organisaties tegen hun grenzen lopen. Er wordt nu een organisatie neergezet die naar een hoger kwaliteitsniveau gaat en structureel 4 miljoen euro inverdient. Daarnaast is door de samenwerking mogelijk dat de hulpverlening richting de burger, waar nodig, verbeterd kan worden.

Uitgangspunt: Lokale binding
Lokale binding en verbondenheid staat voorop. Brandweer Twente wil deze verbondenheid actief blijven behouden. Belangrijk daarin is en blijft de brandweervrijwilliger. Ook de gemeenteraden en burgemeesters spelen een grote rol.

Vrijwilligers
De 14 burgemeesters hebben ook de positie van de vrijwilligers besproken. Zij zijn het unaniem eens dat de vrijwilligers van groot belang zijn in de brandweerzorg in Twente. De vrijwilligers vormen de basis voor deze brandweerzorg. Door het kiezen voor deze koers willen de 14 burgemeesters de belastbaarheid van het brandweervak voor zowel de beroeps als de vrijwilligers op een beheersbaar niveau houden.

Verlengd lokaal bestuur
De nieuwe organisatie van één brandweer volgt het principe van ‘verlengd lokaal bestuur’. Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de brandweer in Twente. De gemeenten bepalen het beleid en het beheer, de brandweer doet voorstellen daartoe en voert uit.

Personeel
Door in te stemmen met dit principebesluit is 1 januari 2013 de beoogde startdatum voor de nieuwe brandweerorganisatie.De brandweer maakt als sterke, zichtbare kolom deel uit van Veiligheidsregio Twente. Daarom komt alle brandweerpersoneel formeel in dienst bij de Veiligheidsregio. Medezeggenschap speelt hierin een belangrijke en grote rol.

08-02-’12 Opening en open dag politiebureau Almelo

opening nieuw politiebureau almeloAlmelo, 8 februari 2012
Woensdagmorgen om half twaalf werd het politiebureau in Almelo officieel geopend door de burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, waarbij twee leden van het arrestatieteam vanaf het dak naar beneden kwamen om de burgemeester een schaar te overhandigen, waarmee het lint werd doorgeknipt. Tegen 13:30 uur begon de eerste ludieke demonstratie: kinderen mochten tennisballen naar een ME-eenheid gooien. Vervolgens trokken de kids zich terug en kwamen als hooligans verklede politieagenten in actie.
opening nieuw politiebureau almeloEen hooligan werd door een politiehond in de arm gebeten, de overigen trokken zich terug.  Vervolgens kwam het bike-team in actie om een arrestatie te verrichten.
Daarna kwamen twee mannen in een Ford Ka aanrijden. Ze daagden de wijkagent uit en één van hen jatte de bromscooter van de agent en reed er vrolijk op rond.
De hondenbrigade hield de eerste persoon aan; de tweede werd gesommeerd om in de auto plaats te nemen, maar gaf daar geen gevolg aan en ging op het dak van de auto staan. De politiehond vloog via de motorkap de auto op en beet de man in zijn been, waarna ook deze man kon worden ingerekend.
opening nieuw politiebureau almeloOok elders in en rond het bureau was van alles te doen en te zien, zoals de Technische Recherche en de mobiele meldkamer (waar er maar een paar van zijn in Nederland en die wordt ingezet bij grote evenementen en calamiteiten).
In het gebouw volgde een rondleiding langs de verhoorkamers, de cellen en een kantoor met computers voor de dagelijkse werkzaamheden. De politie kan terugkijken op een geslaagde open dag.
(Klik op de foto’s om naar het album te gaan)

Social media

Logo FacebookLogo Twitter

Laatste tweets

Archief