21-04-’10 Code droog van kracht

In verband met de droogte in Overijssel is vanaf vandaag ‘Code Droog’ van kracht.

Dit houdt in dat er geen open vuur meer gestookt mag worden en dat er dus geen gebruik meer kan worden gemaakt van ontheffingen voor het verbranden van takken, landbouwafval en dergelijke. ‘Code Droog’ geldt in de regio’s Twente en IJsselland.

De brandweer is tijdens Code Droog extra alert op bos- en heide branden en daarom wordt er vanaf 23 april een luchtsurveillance gestart door Oscar, een vliegtuigje. oscar

De brandweer is ten tijde van Code Droog extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt in een bos- of natuurgebied rukt de brandweer extra versterkt uit: er wordt meer materieel en mankracht ingezet. Code Droog is net zo lang van kracht tot de mededeling dat Code Droog is opgeheven.

De brandweer doet er dus alles om een bos- en heidebranden te voorkomen, maar vraagt ook de gebruikers van de natuurgebieden om hulp.

Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos is niet verstandig. Eén weggeschoten sigaret is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Maar ook rommel, zoals een weggegooide fles, kan brand veroorzaken. Als de zon erop schijnt kan het als een vergrootglas werken. Verder kan een auto brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen. En verder is barbecueën en een kampvuur maken natuurlijk gezellig, maar het gevaar van brand is daarbij groter dan u misschien denkt.

Vanuit de brandweer dan ook enkele tips om brand in natuurgebieden te voorkomen:

  • Let op waar u uw auto neerzet. Want de auto kan brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen;
  • Roken in een droog bos is niet verstandig. Een weggeschoten peuk is namelijk al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Probeer niet te roken in het natuurgebied, of maak uw peuk zorgvuldig uit (nat), voordat u hem wegdoet;
  • Ruim uw rommel op. Rommel –zoals een weggegooide fles- kan brand veroorzaken. Als de zon erop schijnt kan het als een vergrootglas werken;
  • Houdt u zich met barbecuen, kampvuren en het aansteken van vuurkorven aan de afspraken die in dat natuurgebied gelden.

(Bron: brandweertwente.nl & regiotwente.nl)