29-10-’12 Campagne “Ik wil je zien”

Twente, 29-10-2012 • Onder het motto “Ik wil je zien” zal de politie Twente de komende maanden intensief controleren op het juiste gebruik van de fietsverlichting.

De dagen worden weer korter waardoor het voeren van verlichting niet alleen vereist is, maar ook de verkeersveiligheid vergroot. Vooral op donkere wegen buiten de stad wil je niet alleen gezien worden, maar heb je ook licht nodig om zelf goed te zien.

Ik wil je zien
‘Ik wil je zien’ is het motto van de landelijke fietsverlichtingscampagne die is gestart op 27 oktober. De campagne richt zich vooral op fietsers van 13 – 25 jaar. Juist deze groep fietst nog te vaak zonder licht.

Wat wordt verstaan onder goede fietsverlichting?
Voor ‘vaste’ fietsverlichting geldt: voorverlichting is wit of geel, achterverlichting is rood. Knipperende lichtjes zijn niet toegestaan.

‘Losse’ fietsverlichting
Losse fietsverlichting is ook toegestaan, mits het aan de juiste voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:
• Ze mogen alleen op het bovenlichaam worden bevestigd, dus niet op hoofd, armen of benen;
• De lampjes moeten goed zichtbaar worden bevestigd, bijvoorbeeld aan een tas of op de kleding. Er mag dus niets voor of overheen hangen.
• De lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen en niet teveel bewegen.
• Knipperende lichtjes zijn niet toegestaan.

Boetes
Als de verlichting niet volgens de gestelde regels in orde is, volgt direct een boete:
• Geen licht volgens de regels kost 45 euro.
• Fietsen zonder de verplichte reflectoren kost 30 euro.

www.ikwiljezien.nl
Deze campagnewebsite en de speciale Facebook-pagina spelen een centrale rol in de campagne. Hier is vanaf 27 oktober alle informatie te vinden over de campagne, regels en boetes en de fietsverlichtingreparatie-acties. Er komt een ‘ik wil je zien’ Facebook-app waarmee je je eigen ‘ik wil je zien’ -poster kunt maken.