29-12-’15 ‘Blus brand met Oud en Nieuw zo veel mogelijk zelf’, bel minder snel 112

Nederland, 29 december 2015
De brandweer roept op om niet te snel 112 te bellen voor brandmeldingen tijdens de komende jaarwisseling. De brandweer is tijdens de jaarwisseling de hele nacht druk in touw om op de honderden brandmeldingen te reageren. Bij het overgrote deel van deze meldingen gaat het vaak om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast geven, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren “Vormt een klein brandje geen direct gevaar? Probeer het dan zelf te blussen. Twijfel je? Bel dan wel met 112” aldus de brandweer.

Als het alarmnummer 112 tijdens de jaarwisseling te veel belast wordt met niet spoedeisende meldingen, kan de meldkamer de meldingen die wel spoed hebben minder snel behandelen. Het is daarom noodzakelijk om goed na te denken voor je 112 belt.

Voorbeelden die wel 112 waardig zijn:

– autobrand
– grote afvalcontainer in brand
– branden waarbij kans op uitbreiding bestaat of gevaar voor mens en dier.

Niet 112 waardig.

– kleine prullenbak in brand (buiten)
– brandende kerstboom op straat ( welke geen gevaar vormt voor gebouwen, mens en dier(en).
– vreugde vuurtjes