30-04-’10 ‘Code Droog’ opgeheven vanaf 30 april

Met ingang van 30 april 2010 12.00 uur wordt de “Code Droog” opgeheven. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf dit tijdstip weer gebruik gemaakt mag worden van de verleende stookontheffingen. Dit is helaas van korte duur, want het stookseizoen loopt tot 1 mei. Daarna mag er vanaf 1 november weer gebrand worden.