30-05-’16 Stormschade of wateroverlast wanneer belt u 112?

Twente, 30 mei 2016
Bij hevige regenval en storm krijgt Brandweer Twente honderden telefoontjes van burgers die overlast of schade hebben. Wij proberen met de middelen die we hebben zoveel mogelijk te doen. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken.

Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen moeten een snelle inschatting maken van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken. Mocht dit het geval zijn, bel dan op een later tijdstip terug. Hiervoor vragen wij begrip. Het kan ook zijn dat je de brandweer niet nodig hebt, maar de gemeente, of dat je zelf iets kunt doen.

Wanneer bel je de brandweer of hulpdiensten, wanneer de gemeente en wat kun je zelf doen?

  Brandweer/hulpdiensten Gemeente  Zelf actie ondernemen 
Stormschades

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. De meldkamer maakt een inschatting van de hulpvraag. Een gevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een boom die over een weg dreigt te vallen of losrakende dakpannen of dak bij een openbare weg.

Als er geen sprake is van acuut gevaar, bel dan de gemeente wanneer het om schade aan de openbare ruimte gaat. Als het schade aan je eigen huis of bedrijf betreft zonder acuut gevaar, bel dan een gespecialiseerd bedrijf. Een hovenier kan bijvoorbeeld een boom in de achtertuin omzagen. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging op de hoogte te stellen. Mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen. Bel je verzekeringsmaatschappij om eventuele schade te verhalen. De Vereniging van Eigenaren of woningbouwvereniging kan je vaak ook meer informatie geven over waar je terecht kunt bij schade.
Wateroverlast 

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. De meldkamer maakt een inschatting van de hulpvraag. Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand.

Als de openbare ruimte niet begaanbaar is, bel dan de brandweer via 1-1-2. De meldkamer maakt een inschatting van het risico, stelt de gemeente in kennis of treedt zelf op bij acuut gevaar.

Als de ruimte blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering, bel dan de gemeente.

Gaat het om een verstopte waterput, bel dan de gemeente.

Is er geen gevaar voor mens en dier, huur zelf een pomp bij een doe-het-zelf-zaak of schakel een gespecialiseerd bedrijf in om de ruimte leeg te pompen. Als de waterhoogte in de ruimte 10 centimeter of minder is, dan heb je een waterstofzuiger nodig, of ga ouderwets met emmer en dweil aan de slag. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging of VVE op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen.

Is het water nog niet binnen, maar dreigt het binnen te komen? Gebruik dan handdoeken of zandzakken om dit te voorkomen.

Brandweer Twente en gemeente stellen alles in het werk om de overlast zo snel mogelijk te verhelpen. Door de drukte kan dit soms even duren, wij vragen je begrip hiervoor. Mocht de situatie verergeren en er acuut gevaar optreden, bel dan alsnog de brandweer via 1-1-2.