Disclaimer

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden

© Foto’s en info op de pagina’s

Alle op de site afgebeelde foto’s zijn in eigendom van of in licentie bij de eigenaar van de website Kevin Sand en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrechterust copyright. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen,die toegang krijgen tot de sites van Kevin Sand

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciëel privé-gebruik. Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.
Het gebruik en / of enigerlei publiceren van mijn beeld- en/of tekstmateriaal, bijv. op sites van derden (privé, instelling of zakelijk), anders dan met vooraf verleende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, wordt beschouwd als aankoop van een product.

Dientengevolge wordt degene, die hiervan gebruik maakt, door de eigenaar van deze gefactureerd à € 75,00 exclusief BTW per foto / tekst. Indien overname van auteursrechtelijk beschemd materiaal niet binnen 24 uur na publikatie aan de eigenaar van deze website gemeld wordt, worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
Hieraan gaat geen waarschuwing vooraf! Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publikatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost, bij wie die site ondergebracht is. Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

In geval van “leeching” wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht. Dit kan gemakkelijk oplopen tot vele duizenden Euro’s.

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

 

Artikelen

Geplaatste artikelen, zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster, of overeen te komen met de werkelijkheid.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

Cookies

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van 112Twenterand.com maakt gebruik van cookies. Hier is daar meer over te lezen.

 

Hulpverleningsfotografie

“Ik sta ongewenst op een foto. Mag je dit zomaar doen?”

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door mij worden vastgelegd op foto.

Uiteraard wil ik met de foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Verder zorg ik er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. Ik plaats in principe sowieso geen foto’s van slachtoffers van branden,ongevallen etc. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zal ik deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat deze foto niet geplaatst wordt. Mensen die op de foto komen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

“Waarom worden foto’s van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?”

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Ik plaats foto’s van allerlei incidenten, branden en ongevallen die nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook soms ongevallen met dodelijke afloop. Ik probeer een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zoals de krant en het journaal. Ik kan me voorstellen dat de foto’s niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet.

 

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. 112Twenerand.com heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door 112Twenterand.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

112Twenterand.com behoudt zich het recht om de voorwaarden zoals hiervoor beschreven staat te wijzigen zonder toestemming van de bezoeker of aankondiging.