Nieuwe ontwikkelingen in de watervoorziening

Net als in verschillende andere gemeenten in Twente is ook Twenterand zich aan het oriënteren om de watervoorziening in hun gemeente op pijl te houden. De waterleidingmaatschappijen zien zich door de regelgeving genoodzaakt de diameters van de waterleidingen in de grond te verkleinen om zo onder andere de vorming van legionella tegen te gaan, omdat zo de doorvoersnelheid toeneemt in het waterleidingnet.
Dit houdt voor de brandweer in dat op plekken waar Vitens (onze waterleidingmaatschappij) de leidingen heeft verkleind, er soms niet voldoende bluswater uit de ondergrondse brandkranen gehaald kan worden om te blussen. Daarom is in Twenterand de mogelijkheid bekeken om te gaan werken met WTS 500 (= watertransportsysteem over 500 meter).

Lees meer