02-11-’10 Regionale slotoefening op het Trainingscentrum Oost Nederland

Enschede, 2 november 2010
Zoals gebruikelijk zorgt de Hulpverleningsdienst Regio Twente voor de organisatie van de slotoefeningen. In de afgelopen maanden oktober en november was dit ook weer het geval. Door middel van deze oefeningen richt de regio zich op de specifieke vaardigheden van officieren van dienst en bevelvoerders (besluitvorming, leidinggeven, specialismen, bijscholing, grootschalig en multidisciplinair optreden).

Deze serie slotoefeningen hadden een heel bijzonder karakter. In tegenstelling tot normaal werd deze serie (26 keer) in twee maanden op het oefencentrum Troned georganiseerd voor alle clusters van de Hulpverleningsdienst Regio Twente.

Deze afwijkende werkmethode had alles te maken met de nulmeting voor officieren van dienst die als gevolg van de pilot profcheck van 2008/9 tijdens deze oefeningen werd gehouden. De nulmeting bestond uit twee schriftelijke toetsen, een beeldcasus en als laatste een  praktijkinzet, de slotoefening.
(Klik op de foto’s om naar het album te gaan)